Posts tagged ‘DR’

הקמה מהירה של אתרי DR – disaster recovery

הסרט ממחיש יכולת פריסה מהירה של חדר מחשב מבוסס קונטיינר בשטח.  לאחר הכנה מתאימה, ניתן לשנע לפרוס ולהעלות חדרי מחשב בגדלים  שונים ( עומס כולל מ 100 קילווואט עד 350 קילו-וואט  )  תוך שעות ספורות.  מתאים מאוד ליישומי DR.
חדר המחשב בסרטון  זה מחולק לשני קונטיינרים:  אחד ל IT ובו ארונות שרתים ואחסון והקונטיינר השני מיועד למערכות תשתית כגון צ'ילר ואל-פסק ( services ) . שני הקונטיינרים מצוידים במערכות גילוי וכיבוי, מערכות בקרה והתראה, שו"ב, והתקנים שונים כמצופה מחדר מחשב שתוכנן לפי  best practices.

יש אפשרות גם לגנרטור בקונטיינר ( containerized generator ) או לאחד את שני הקונטיינרים בקונטיינר ארוך יותר של 40 רגל או 53 רגל.
פתרון זה דומה מאוד ל PMDC של חברת יבמ.

מאי 25, 2009 at 4:28 pm כתיבת תגובה

DR מעופרת יצוקה

האירועים בדרום הביאו את כולנו לבחון מחדש את מוכנות הארגונים להתאוששות מאסון. אך האמת היא שגם לפני אירועי מבצע "עופרת יצוקה"  החלו רבים  בתעשייה לנער את האבק הוירטואלי מתוכניות ה DR. 

השבתת שלושת הימים באחד הבנקים גרמה לכולנו זעזוע קל, שהרי אם בארזים נפלה שלהבת, מה יעשו אזובי הקיר ? (כמוני למשל). מהידוע לנו על אירוע זה וגורמיו, החלנו גם אנו בחברתנו הקטנה יחסית ( כ 100 עובדים בסה"כ) לראות כיצד ניתן להפיק לקחים עבורנו.  זמן קצר אח"כ, הדליקה בחדר המחשב של אחד ממשרדי הממשלה, הביאה גם היא למחשבות בנושא התאוששות מאסון  וגם בנוגע לגורמים אפשריים לאסון ( רמז: תשתית פיזית).

הגישות בארגונים מאוד שונות.   ישנם ארגונים שעורכים מבחני אמת הכוללים העברת  העומס  המחשובי לאתר המשני וישנם כאלו שמסתפקים בכתיבת וקריאת נהלים.  גם הגישות למניעת אסון הן שונות. יש ארגונים שמתעלמים ככל האפשר מצרכי התשתית הפיזית וישנם ארגונים שמשתדלים גם במגבלות תקציב להשתמש בנוהגים מתקדמים. 

מעניין שמגמת הוירטואליזציה שכה התגברה בעקבות הפוטנציאל לחיסכון בחומרה, במקום ובאנרגיה ( IT ירוק) , משחקת גם כגורם משמעותי בנושאי ה DR. הסיבה היא שחלק ניכר מבעיות המעבר לאתר משני נובעות מהבדלי חומרה בין האתרים  ובעקבותיהם גם הבדלי קושחה (Firmware ) ודרייברים למיניהם. הוירטואליזציה מבטיחה (ולעיתים אף מקיימת) עצמאות מפלטפורמת החומרה ומקלה על הקמת אתר DR אמיתי גם כשיש הבדלי חומרה בין האתרים. עם זאת, חשוב לזכור שוירטואליזציה היא רק חלק מהפתרון שיש להסתכל עליו בכללותו.

עוד התפתחות מעניינת שהזכרתי במאמר קודם היא הקמת אתר DR מאפס תוך שבועות מעטים ע"י שימוש בדטה-סנטר בקונטיינר.  מדובר במכולה שבה מותקנים כל רכיבי התשתית של חדר מחשב מתקדם. מכולה מעין זו מאפשרת הקמת אתר DR בכל מקום בזמן שיא.

ינואר 11, 2009 at 1:57 pm כתיבת תגובה


פידים

הבלוג הוקם ומנוהל בסיוע: