Archive for יוני, 2010

IDC9 מבנה ירוק מוסמך LEED

להלן נוסח של מייל מעניין שקיבלתי היום:

היום נחנך באופן רשמי מבנה הפיתוח החדש של חברת אינטל בחיפה (IDC9).
 הבניין הוסמך כבניין ירוק הן על פי  תקן LEED   והן קיבל אישור מצטיין לפי תקן ישראלי 5281.
רמת ההסמכה לבניין בהתאם לתקן LEED הינה רמת GOLD (כאשר בפרוגרמה הכוונה הייתה לקבל רמת SILVER)

יעוץ ולווי התהליך של ההסמכה לשני התקנים בוצע על ידי משרד אסא אהרוני מהנדסים יועצים

אלמנטים בולטים שאפשרו קבלת האישור:

  1. הקטנת צריכת האנרגיה בכ-28%.
  2. גג ירוק המשמש לבידוד המבנה וכאיזור מנוחה.
  3. איכות האוויר הפנימית הן בזמן הבנייה והן לבניין המאוכלס
  4. תהליכי פיקוח וניהול הבניה מוגברים
  5. ניהול פסולת בזמן הבניה ושימוש בחומרים ממוחזרים
  6. טיפול בתופעת איי החום וזיהום תאורה
  7. חיסכון במים
  8. הכנת תוכנית חינוכית בנושא הבנייה הירוקה כחלק מהפרוייקט

זהו הבניין השני בישראל המוסמך בתקן LEED והבניין הראשון המשיג הישג כה מכובד (דירוג זהב)

כמו כן זהו הבניין השני המוסמך לתקן ישראלי בדירוג מצטיין (שני הפרוייקטים לוו עלידי משרד אהרוני  www.a-aharoni.com)

מזל טוב לאינטל ולמשרד אהרוני

ב 24 ליוני אינטל תקיים יום עיון / מפגש בנושא חדרי מחשב.  במסגרת זו  אקיים הרצאה בנושא high density cooling
לפרטים והרשמה  http://www.intel.com/il/dcconference/index.htm

 

יוני 16, 2010 at 11:59 am כתיבת תגובה


פידים

הבלוג הוקם ומנוהל בסיוע: