Archive for אוקטובר, 2007

שרתי להב: כיצד ניתן לחזות את פליטת החום של השרתים בחדרי מחשב?

נניח שמחלקת ה-IT מודיעה לקבוצת התשתיות על כוונתה לרכוש שרתים חדשים במהלך התקופה הקרובה.

כיצד יכולה מחלקת ה-IT לסייע למתכנני תשתיות המיזוג להתכונן כיאות?

דרך אחת היא לבקש מספק הציוד דוח ביצועים של ASHRAE לשרת המדובר (לחצו על הטבלה להגדלה).

דוח תרמי של שרת IBM

ASHREA הוא הארגון האמריקאי למהנדסי חשמל ומיזוג אוויר. זהו ארגון אובייקטיבי, לא למטרות רווח, והוא במידה רבה האורים והתומים של תשתיות חדרי המחשב בעולם.

רוב יצרני ציוד ה-IT מסוגלים לספק דוח זה. הדוח מספק למתכנני המיזוג והחשמל שני נתונים חשובים:

1. פליטת החום של השרת (בוואט)
2. צריכת האוויר של השרת ( ב CFM )

הדוח נותן את הנתונים לשרת ב 3 תצורות- תצורת מקסימום, תצורה טיפוסית, ומינימום. נתונים אלו יאפשרו למתכנני המיזוג להבין היטב את עומס החום שיתווסף לחדר המחשב, לפני שלב ההטמעה.

 לחזרה לראש הבלוג לחצו כאן

אוקטובר 29, 2007 at 6:44 pm כתיבת תגובה

תכנית העמדה לארונות שרתים

לא רבים מבינים את מלוא החשיבות של תכנית העמדה של ארונות השרתים בעת תכנון חדר המחשב.  ביצועי אולם המחשב הם במידה רבה פונקציה של תוכנית העמדה נכונה ושל ביצוע מדויק של התוכנית.

תוכנית העמדה כוללת את מימדי החדר ואת מיקום ארונות השרתים וכל ציוד אחר בחדר.  לתוכנית ההעמדה השפעות על הפרמטרים הבאים:

1. מספר ארונות השרתים והאחסון שניתן להציב בחדר
2. צפיפות המחשוב שניתנת לביצוע ( לדוגמא: כמה קילו-וואט בארון)
3. מורכבות ועלות תשתית החשמל והמיזוג
4. התנהגות האוויר החם והקר בחדר ועד כמה היא צפויה בעת שינויים
5. עלות החשמל לתפעול החדר לאורך חיי חדר המחשב

בפרויקטים רבים , תוכנית ההעמדה נעשית בשלב מאוחר מידי של הפרויקט. במקרים אלו ביצועי החדר לא יהיו אופטימאליים.  תכנון או ביצוע כלאחר יד של תוכנית העמדה של אולם המחשב  תגרום לירידה בקיבולת החדר וביכולת להציב כמות שרתים נאותה, ירידה בצפיפות המחשוב ועלייה בחשבון החשמל.

יצא  white paper  מאוד מעניין של APC בנושא זה.  המסמך באנגלית. מי שמעוניין בהעתק, מוזמן לכתוב לי ואשלח בשמחה.

יגאל

לחזרה לראש הבלוג לחצו כאן

אוקטובר 5, 2007 at 6:54 pm כתיבת תגובה


פידים

הבלוג הוקם ומנוהל בסיוע: